Precizări privind standardele internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR

În atenția membrilor CAFR

20 octombrie 2016

Vă informăm că CAFR este în curs de a finaliza traducerea ediției 2015 a “Manualului de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuire, Alte servicii de Asigurare și servicii conexe” emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, cu aplicabilitate pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016. Traducerea se estimează că va fi finalizată până la sfârșitul anului 2016.

Mai jos este prezentată lista standardelor internaționale de audit care s-au revizuit sau care au fost nou emise față de ediția precedentă tradusă de CAFR, și care produc efecte pentru audituri ale situațiilor financiare pentru exerciții financiare care se încheie după 15 decembrie 2016.

 • ISA 700 (Revizuit), Formarea unei opinii și raportarea cu privire la situațiile financiare;
 • Noul ISA 701, Comunicarea aspectelor cheie ale auditului în raportul auditorului independent;
 • ISA 705 (Revizuit), Modificări ale opiniei raportului auditorului independent;
 • ISA 706 (Revizuit), Paragrafele de evidențiere ale unor aspecte și paragrafele privind alte aspect din raportul auditorului independent;
 • ISA 720 (Revizuit), Responsabilitățile auditorului cu privire la alte informații din documentele care conțin situații financiare auditate;
 • ISA 570 (Revizuit), Principiul continuității activității;
 • ISA 260 (Revizuit), Comunicarea cu persoanele responsabile cu guvernanța;
 • ISA 800 (Revizuit), Considerente speciale – auditul situațiilor financiare întocmite în conformitate cu cadrele de raportare cu scop special;
 • ISA 805 (Revizuit), Considerente speciale – audituri ale situațiilor financiare individuale și alte elemente specifice, ale conturilor sau aspectelor unei situații financiare;
 • ISA 810 (Revizuit), Misiuni de raportare cu privire la situațiile financiare sintetizate;
 • Amendamente de conformitate la alte ISA-uri ( 200, 210, 220, 230, 240, 300, 315, 320, 330, 450, 500, 510, 540, 560, 580, 600, 710)

Link-uri utile:

Manualul IFAC 2015