Echivalarea programului de pregătire profesională pentru auditorii financiari, membrii ACCA

În baza Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanței de urgențăa Guvernului nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 98/2018, toți auditorii financiari, membri CAFR, trebuie să efectueze 40 de ore de pregătire profesională anual, 20 de ore de pregătire structurată și 20 de ore de pregătire nestructurată.

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, acordul de cooperare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi Asociaţia Contabililor Autorizaţi (ACCA), în domeniul pregătirii profesionale continue și-a încheiat producerea efectelor.

În consecință, membrii comuni CAFR și ACCA care urmează schema de pregătire profesională continuă a ACCA obţin credit doar pentru cerinţele de pregătire profesională nestructurată ale CAFR, nu și pentru pregătirea structurată (obligatorie), așa cum prevedea acordul de cooperare.

Membrii comuni care au efectuat pregătirea profesională la ACCA și au echivalat pregătirea nestructurată la CAFR (toate cele 20 de ore, pe baza documentelor emise de ACCA) trebuie să urmeze pregătirea profesională structurată la CAFR (toate cele 20 de ore).