Dragi colegi,

Sunt onorat să-mi asum rolul de Președinte al Camerei Auditorilor Financiari din România, pe care mi l-aţi încredinţat pentru următorii 3 ani. Sunt mândru că mi se oferă această oportunitate și, vă asigur că voi continua îndeplinirea misiunii CAFR, aceea de autoritate competentă care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de audit financiar în România, cu excepția celui statutar.

În acest an Camera a împlinit 18 de ani de activitate ca organism profesional (1999-2017) și are o lungă listă de realizări. Există însă o adevărată nevoie de a accelera ritmul muncii noastre datorită noilor provocări generate de schimbarea legislaţiei naționale ce creează numeroase oportunităţi, dar şi posibile dificultăţi în privinţa implementării Legii nr. 162/2017.

Pentru profesia noastră valorificarea oportunităţilor, dar şi depăşirea eventualelor obstacole sunt elemente pe care, prin prisma experienţei acumulate în activitatea desfăşurată în tot acest timp de membrii noştri, le putem fructifica împreună în favoarea profesiei.

Adaptarea organismului nostru profesional şi a membrilor săi la noul context legislativ în care îşi vor desfăşura activitatea, reprezintă o etapă importantă care poate fi realizată doar prin proiecte coerente, viabile, care au la bază obiective strategice bine definite, ce vor contribui la păstrarea relevanţei profesiei noastre în viitor.

În acest efort îi am alături pe colegii mei Gheorghe Ialomiţianu – prim-vicepreşedinte al Consiliului, Laura Sprianu, Florentina Şuşnea și Ioan Grigoriu – vicepreşedinți ai Consiliului împreună cu Adriana Simona Lobdă, Roxana Monica Ştefan, Gheorghe Rusu, Ion Năstasă, Mihaela Raluca Toma și Mircea Cornel Mureşan - membri ai Consiliului CAFR.

Cu sprijinul lor permanent și, bineînțeles, al dumneavoastră, membrii organismului nostru profesional, al executivului devotat profesiei din București și din Reprezentanțele regionale, sunt convins că vom avea o atitudine fermă în abordarea provocărilor, iar în următorii trei ani realizările noastre vor fi numeroase atât în plan intern cât și în comunitatea profesională internațională.

În acest sens, principalele noastre obiective pentru perioada următoare sunt reprezentate de îndeplinirea şi creşterea standardelor de performanţă, îmbunătăţirea permanentă a actului de pregătire profesională continuă, precum şi menţinerea calităţii activităţii de audit financiar la nivelul cerinţelor actuale, în vederea păstrării tuturor atribuţiilor care pot fi delegate Camerei de către Autoritatea de Supraveghere Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS).

În acelaşi plan al preocupărilor noastre se află şi continuarea eforturilor pentru identificarea celor mai bune soluţii în vederea recâştigării pieţei auditului fondurilor europene, fie prin negocierea unui nou protocol cu ministerul de resort, fie prin negocierea unor acorduri cu fiecare autoritate de management în parte.

Un alt obiectiv prioritar al noii echipe de conducere este dezvoltarea pieţei de audit financiar prin angajarea organismului nostru profesional, împreună cu toate părţile interesate şi cu Autoritatea de Supraveghere pentru identificarea şi a altor necesităţi ale pieţei. Astfel, este necesar să investim în sporirea ofertelor de servicii furnizate de membrii noştri pe piaţa auditului. Spre exemplu, zona IMM-urilor reprezintă o arie unde oportunităţile generate de inovaţie pot fi fructificate în folosul membrilor CAFR. Auditorii financiari pot juca un rol cheie în creşterea calităţii raportărilor financiare ale IMM-urilor prin furnizarea unei game largi de servicii de asigurare, altele decât un audit financiar, servicii non-asigurare etc.

Pentru a fi un bun profesionist şi pentru extinderea competenţelor în domeniul nostru, pregătirea profesională continuă structurată și nestructurată este esenţială, iar pentru îndeplinirea acestor condiţii intenţionăm să înfiinţăm în cadrul CAFR Academia de Pregătire Profesională, al cărei rol va fi de a elabora programe de pregătire bazate pe teme de actualitate, precum: risc de management, management financiar, comunicare, auditul sistemelor IT, legislaţie fiscala şi comercială şi multe altele.

Un alt element important pentru profesia noastră este creşterea vizibilităţii CAFR şi transformarea organismului nostru profesional într-un lider regional în domeniu, iar pentru realizarea acestui obiectiv trebuie să continuăm consolidarea relaţiilor de colaborare cu organismele profesionale similare din alte ţări precum şi cu IFAC, Accountancy Europe sau FIDEF.

Pentru îndeplinirea tuturor acestor obiective şi a multor altele pe care ni le-am propus considerăm că este necesar să ne implicăm cu toţii - membri, stagiari, membri ai Comitetelor de lucru prin aportul fiecăruia dintre noi pe baza experienţei profesionale acumulate în activitatea noastră de zi cu zi.

Suntem încredinţaţi că veţi fi alături de noi în toate acţiunile pe care le vom întreprinde pentru binele profesiei, sprijinul dumneavoastră constituind un element de bază pentru realizarea dezideratelor pe care ni le-am propus.

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România