Publicații

Respectarea de către membri a prevederilor referitoare la asigurarea calităţii, constând în:

1. Prevederile Standardelor Internaţionale de Audit (ISA) în vigoare şi a altor standarde profesionale (ISRS, ISAE, Standarde de audit intern).


2. Principalele reglementări ale Camerei referitoare la asigurarea calităţii sunt:


• Hotărârea Consiliului CAFR nr. nr. 60/19.07.2018 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul dec
ât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari.

• Hotărârea nr. 68 din 21 decembrie 2015 pentru aprobarea Normelor privind instituirea de catre auditorii financiari a masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.


3. Cerinţele Codului etic al profesioniştilor contabili.