Punct de vedere CSIPPC privind aplicarea Regulamentului 537/2014

Persoanele interesate pot consulta Punctul de vedere al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) cu privire la aplicarea Regulamentului UE nr. 537/2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei, publicat pe site-ul Camerei, la solicitarea CSIPPC.

Materialul îl puteți consulta accesând următorul link:  click aici