Mesajul Consiliului CAFR cu prilejul Sărbătorilor
CAFR a continuat și în anul 2016 procesele de comunicare, deschidere și transparență atât față de instituțiile și partenerii importanți din România și din străinătate, mediul de afaceri și supraveghere, cât și față de membrii săi. Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România vă mulțumește pentru încrederea și sprijinul pe care le-ați acordat profesiei. Avem convingerea că și în anul 2017 veți fi alături de profesie și împreună vom găsi cele mai bune soluții pentru implementarea reformei de audit în România astfel încât interesul societății și încrederea publicului în profesia noastră să crească, așa cum se întâmplă și la nivel internațional.

În preajma sărbătorilor de iarnă, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România vă dorește multă sănătate, cât mai multe realizări profesionale și să petreceți minunat aceste clipe de sărbătoare alături de cei dragi dumneavoastră.
Dorim sa mulțumim tuturor partenerilor cu care CAFR a lucrat și a reușit să consolideze încrederea publicului în profesia de audit în România: Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene, Curtea de Conturi a României, Banca Națională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară,  Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Direcția Generală Anticorupție, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, Camera de Comerț și Industrie a României, Coaliția Națională pentru Modernizarea României, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, Uniunea Profesiilor Liberale din Romania, Camera Consultanților Fiscali, Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România. De asemenea dorim să mulțumim partenerilor din mediul Universitar: Asociația Facultăților de Economie din România, Academia de Studii Economice, Universitatea de Vest, Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea „Transilvania” din Brașov.
Totodată ne exprimăm gratitudinea și celorlalți colaboratori care au fost alături de noi.
Vă mulțumim tuturor, vă asigurăm de consolidarea parteneriatului nostru și vă dorim Sărbători fericite !