Consiliul CAFR a emis două Hotărâri ce vizează auditorii financiari
Stimatǎ doamnǎ/ Stimate domn,

Vă informăm că, în Monitorul Oficial Partea I, au fost publicate o serie de Hotărâri aprobate de Consiliul CAFR, ce vizează auditorii financiari, după cum urmează:

1. Hotărârea Consiliului nr. 121/23.12.2016 privind aprobarea Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a Camerei Auditorilor Financiari din România organizată în anul 2017, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1061/29.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR accesând următorul link:
Click aici


2. Hotărârea Consiliului nr. 122/23.12.2016 cu privire la acordarea vizei pentru anul 2017 auditorilor financiari care îndeplinesc cerințele stabilite prin reglementările CAFR și care au depusă Declarația privind respectarea criteriilor pentru buna reputație a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1059/29.12.2016 și poate fi consultată pe site-ul CAFR accesând următorul link:
Click aici


Cu stimă,

Cristina Cerbu
Director executiv