ANUNŢ IMPORTANT – Norma ASF 41/2016
In atenția auditorilor financiari


Vă aducem la cunoștință că în Monitorul Oficial al României nr. 1054 din 28 decembrie 2016, Partea I, a fost publicată Norma ASF nr. 41/2016 pentru modificarea și completarea Normei nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Norma 41/2016 aduce o serie de modificări și completări în ceea ce privește procesul de avizare a auditorilor financiari care auditează entitățile care intră în sfera de supraveghere ASF, aşa cum sunt prevăzute prin Norma 27/2015, modificată prin Norma 41/2016, precum şi alte aspecte cu privire la modul de derulare a misiunii de audit la aceste entități.

Subliniem că, potrivit art. II din Norma 41/2016, auditorii financiari înscriși în listele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară şi care nu au fost avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu prevederile Normei nr. 27/2015, au obligația ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Normei 41/2016 să depună o serie de documente, prevăzute prin Norma 41/2016;

Vă rugăm să consultații prevederile Normei 41/2016 aici (click) şi în măsura în care aveți întrebări suplimentare pe care doriți să le adresăm ASF, spre clarificare, să ni le comunicați.

 

Cu stimă,

Cristina Cerbu
Director executiv