În atenția auditorilor financiari, membri ai CAFR – Postarea Listei auditorilor financiari cu drept de vot la Conferința ordinară 2017 – Lista finală

Stimată doamnă / Stimate domn,

 

 

Vă informăm că, în data de 06.02.2017, la ora 17:00, CAFR a publicat Lista membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în anul 2017 („Lista”), conform Normelor pentru desemnarea reprezentanților auditorilor financiari la Conferința ordinară a CAFR aprobate prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 121/2016, cu modificările și completările ulterioare („Hotărârea nr. 121/2016”). Click aici pentru a consulta Lista publicată în data de 06.02.2017.


Conform Hotărârii nr. 121/2016, persoanele interesate puteau contesta lista menționată mai sus, până la data de 08.02.2017, ora 16:00. Întrucât CAFR nu a primit nicio contestație, Lista a fost înaintată spre aprobare Consiliului CAFR.

 

Având în vedere cele menționate, vă prezentăm Lista finală a membrilor Camerei cu drept de vot la Conferința ordinară organizată în data de 01 aprilie 2017 (click aici), aprobată prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 06/14.02.2017, conform art. 8 din Hotărârea nr. 121/2016.

 

Cu stimă,

 

Director Executiv,

Cristina Cerbu

 

 

Comunicat postat în data de 14 februarie 2017, ora 18:45