Punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din România, cu privire la comunicatul de presă al Consiliului Concurenței, din cursul lunii ianuarie 2017

CAFR, 6 februarie 2017

Camera Auditorilor Financiari din România a luat act de comunicatul de presă publicat de către Consiliul Concurenței în luna ianuarie 2017, cu privire la sancționarea CAFR cu o amendă în sumă de 819.322 lei (182.000 euro) pentru restricționarea concurenței pe piața serviciilor de audit financiar.

Camera precizează că, până la această dată, decizia Consiliului Concurenţei nu a fost comunicată, astfel încât nu se cunosc motivele care au stat la baza luării deciziei de sancționare în urma deliberărilor membrilor plenului autorității de concurență din data de 13.12.2016.

Astfel, aşa cum s-a susținut și în cadrul audierilor în fața plenului Consiliului Concurenței, Camera respinge acuzațiile privind încălcarea normelor de concurență, acuzații care vizează reglementări adoptate începând cu primele organe de conducere ale CAFR și publicate în Monitorul Oficial al României.

Planificarea timpului alocat unei misiuni de audit este un concept preluat din cuprinsul direcțiilor de acțiune stabilite în sarcina României de către Banca Mondială și a fost folosit exclusiv ca reper pentru verificarea calității misiunilor realizate de auditorii financiari, membri ai CAFR. De asemenea, publicarea ex-post a nivelului mediu al onorariului orar rezultat din activitatea de inspecție a calității misiunilor de audit statutar efectuată de CAFR în anul precedent a fost o măsură de implementare a obligațiilor României privind transpunerea Directivei 2006/43/CE.

Menționăm de asemenea că, la adoptarea reglementărilor care au format obiectul investigației de concurență, CAFR a acționat în colaborare cu autoritățile de stat în domeniu, asumându-și cu responsabilitate îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor care i-au fost conferite, atât în scopul realizării obligațiilor pre-aderare ale României de asigurare a conformității legislației românești din domeniul auditului cu acquis-ul comunitar, cât și în scopul consolidării infrastructurii și calității serviciilor de audit pe piața din România, pentru o mai bună credibilitate a situațiilor financiare.

CAFR își exprimă susținerea față de preocuparea Consiliului Concurenței pentru respectarea principiilor liberei concurențe pe piața serviciilor de audit financiar și/sau pe piața misiunilor pe bază de proceduri convenite, efectuate de auditorii financiari, membri ai CAFR. În egală măsură, CAFR apreciază că existența unor reglementări care să instituie mecanisme eficiente pentru asigurarea şi consolidarea calității serviciilor efectuate de către auditorii financiari este fundamentală pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin Camerei, în calitate de autoritate națională competentă în domeniul auditului financiar.

Din această perspectivă, Camera urmează a analiza considerentele reținute de către Consiliul Concurenței și, în măsura în care acestea se fundamentează pe o înțelegere corectă a standardelor tehnice aplicabile în audit, va întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea eventualelor deficiențe, astfel încât să se asigure alinierea atât cu cerințele reglementărilor din domeniul concurenței, cât şi cu cerințele reglementările naționale și europene din domeniul auditului.

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România

CAFR, 6 februarie 2017