Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari de către ASF

Urmare a întrebărilor primite din partea membrilor noștri cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari, conform Normei nr. 27/2016, privind activitatea de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere, modificată prin Norma ASF nr. 41/2016 am solicitat o serie de clarificări din partea ASF.
Întrebările adresate de CAFR şi răspunsurile primite din partea ASF, pot fi consultate pe forum-ul CAFR link Subiecte de discutie: 4 Auditul entitatilor reglementate; Subsectiunea: 4.2 Entitati reglementate de ASF; Subiectul: Clarificări cu privire la aprobarea/avizarea auditorilor financiari de către ASF. 

Cu stimă,
Director executiv
Cristina Cerbu