În atenția auditorilor financiari – Norma ASF nr. 41/2016

Stimați auditori,

Având în vedere prevederile art. II alin. 1 din Norma ASF nr. 41/2016 conform cărora auditorii financiari înscriși în listele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară care nu au fost avizați de către autoritate în conformitate cu prevederile Normei ASF nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare, au obligația transmiterii până la data de 30.06.2017 a documentelor prevăzute la art. 8 lit. a)-e) și lit. g)-m) din norma menționată anterior.

Autoritatea de Supraveghere Financiară atrage atenția că nedepunerea documentelor în termenul menționat sau neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 7 din Norma ASF nr. 27/2015 cu modificările și completările ulterioare, poate conduce la retragerea avizului/aprobării acordat/acordate de către autoritate.

 

Cu stima,

Cristina Cerbu

Director executiv