Publicarea hotărârii Consiliului CAFR 55/3 iulie 2017 privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea activității de audit financiar și a altor activități derulate de auditorii financiari

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) a adoptat Hotărârea nr. 55/3 iulie 2017 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 556/13 iulie 2017, privind stabilirea unor derogări de la Normele privind revizuirea calității activității de audit financiar şi a altor activități desfășurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 18/2016.

În scopul evitării consecințelor negative ale oricărei posibile neîndepliniri de către CAFR a unei obligații, condiții sau măsuri impuse prin Decizia Consiliului Concurenței nr. 91/2016, la nivelul Departamentului de Monitorizare, Control și Competență Profesională (DMCCP) din cadrul CAFR a fost analizată legislația care vizează revizuirea calității activității de audit financiar.

Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr. 55/2017 sunt precizate obiectivele de control care nu vor fi abordate în cadrul verificărilor care vor avea loc până la finalul trimestrului III al anului 2017.

DMCCP a reluat efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului CAFR 18/2016, amendate prin Hotărârea Consiliului CAFR 55/3.07.2017, conform planificării aprobate de către Biroul Permanent al Consiliului CAFR din 22 iunie 2017, disponibilă pe website-ul CAFR, la următorul link .