AUDIT INTERN - Adoptarea Normelor obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale auditului intern, ediţia 2017 (IPPF 2017) emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA)
Prin Hotărârea Consiliului CAFR nr.111 din 06 decembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.7 din 4 ianuarie 2018, au fost adoptate Normele obligatorii din Cadrul internațional de practici profesionale ale  auditului intern (Normele obligatorii), ediţia 2017 (IPPF 2017), emise de Institutul Auditorilor Interni (Global IIA).

Normele obligatorii sunt traduse în limba română prin grija Asociației Auditorilor Interni din România și sunt publicate pe site-ul Global IIA, cu următoarea structură:
- Principii fundamentale pentru practica profesională a auditului intern;
- Definiția auditului intern;
- Codul etic;
- Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern.
 
Normele obligatorii din Cadrul internaţional de practici profesionale asigură cadrul legal de desfăşurare a activităţii de audit intern şi se vor aplica integral pentru misiunile de audit intern, altele decât auditul public intern, coordonate de auditori financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, care au statutul de auditori financiari activi.
 
Hotărârea intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pentru detalii accesați secțiunea ”Audit intern” de pe site-ul CAFR.