Dezbatere cu privire la proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină
În atenția membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (”Camera”)

După cum cunoașteți, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 (OUG 75/1999), republicată, privind activitatea de audit financiar, cu modificările și completările ulterioare, a fost modificată prin Legea nr.162/2017, privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, iar prin art. 32^ se stabilește faptul că în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.

În înțelesul prevederilor art. 32^ alin. (3) din  OUG 75/1999 organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de disciplină, elaborat de Cameră.
    
La nivelul Camerei a fost elaborat un proiect al  Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de disciplină, pe care îl supunem dezbaterilor membrilor Camerei, înainte de a fi supus aprobării  Consiliului  Camerei  și Conferinței Camerei.
Auditorii financiari, în calitate de membri ai Camerei, sunt invitați să consulte proiectul regulamentului accesând următorul link: (click aici)  și să transmită propunerile și observațiile, începând cu data de 1 februarie 2018 până la data de 16 februarie 2018, pe adresa etica@cafr.ro .

Pentru mai multe informații membrii Camerei ne pot contacta la numerele de telefon afișate pe site (https://www.cafr.ro/sectiune.php?id=257), persoana desemnată să furnizeze informații fiind Daniela Stefanuț.

Mulțumim tuturor membrilor Camerei, în așteptarea punctelor de vedere.

Director executiv,
Cristina Cerbu