Comunicat privind echivalarea testului de acces la stagiu

Conform Art. 3 din Ordinul Preşedintelui Autoritații pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) nr.25 din 21.02.2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 164 din 21.02.2018, ”Nu se acordă echivalări sau exceptări de la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 11 alin. (6) din Legea nr. 162/2017, astfel încât orice alte reglementări, protocoale sau acorduri care conțin dispoziții contrare sunt lipsite de efecte juridice.” (Click aici pentru a viziona conținutul Ordinului)

Ca urmare a adresei ASPAAS nr. 295 din 21.02.2018 înregistrată la CAFR sub numărul 793 din 21.02.2018, începând cu sesiunea din 24.02.2018 a „Testului de acces la stagiu”, nu se mai pot acorda exceptări sau echivalări privind testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu.

Având în vedere cele menționate mai sus, toate acordurile și protocoalele încheiate între CAFR și alte entități, care au la bază exceptări de la testul de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, nu își mai pot produce efectele.

Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în domeniile în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12 luni. Actualizarea se realizează fie cu includere a ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz.

Precizăm că la acest moment CAFR nu mai primește dosare de echivalare a testului de acces la stagiu, indiferent de tipul protocolului încheiat, până la emiterea de către ASPAAS a unor reglementări noi în aplicarea Legii 162/2017.