Comunicat privind protocolul de cooperare în domeniul organizării și monitorizării stagiului de practică încheiat între CAFR și CECCAR

Ca urmare a Notificării primite de la CECCAR în data de 20.02.2018, prin care CAFR a fost înștiințată cu privire la denunțarea unilaterală a protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică, Protocolul încetează de drept, conform cap.V din acesta, în termen de 90 de zile de la data primirii notificării.

Menționăm că CECCAR nu și-a îndeplinit obligațiile prevăzute la cap. 1, punctul 3 din Normele de aplicare ale Protocolului privind cooperarea în domeniul organizării și monitorizării stagiului de pregătire practică pentru anul 2018, în sensul că, nu a furnizat listele cu persoanele care au solicitat efectuarea stagiului în paralel și la CAFR în anul 2017.

Protocolul urma să înceteze de drept la data de 20.05.2018 dar, ca urmare a neîndeplinirii de către CECCAR a obligaţiilor menţionate mai sus, acesta nu mai poate fi aplicat în prezent.

Potrivit Legii 162/2017, privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, intrată în vigoare la data de 15 iulie 2017, toate protocoalele încheiate între CAFR și alte organisme, în domeniile în care ASPAAS este autoritatea competentă, trebuie actualizate în termen de 12 luni. Actualizarea se realizează fie ca includere a ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz.