Cursuri de pregatire profesionala nestructurata 2018

Stimată doamnă/ Stimate domn,

 

Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, CAFR nu mai este autoritatea competentă privind organizarea și monitorizarea programelor de pregătire profesionala.

Astfel, potrivit Art. 12 Formarea continuă, alin. (2) „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari, ASPAAS este autoritatea competentă pentru organizarea programelor de formare continuă.

Ca urmare a celor menționate mai sus, ASPAAS trebuie să elaboreze norme de formare profesională. Echivalarea cursurilor nestructurate efectuate in anul 2018 se va putea face numai pe baza normelor emise de ASPAAS. Având în vedere că pană la acest moment nu există astfel de norme, nu există încă cursuri sau activități care pot fi considerate ca făcând parte din pregătirea profesională nestructurată aferenta anului 2018.