Comunicat al Consiliului CAFR
Având în vedere că tot mai mulți auditori solicită CAFR lămuriri cu privire la cererea de informații primită de la ASPAAS, CAFR menționează:
 
CAFR vine în sprijinul membrilor săi și precizează faptul că solicitarea ASPAAS are ca temei legal art. 29 alin (14) din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidtate și de modificare a unor acte normative. Astfel, auditorii financiari vor trebui să furnizeze ASPAAS informațiile solicitate, chiar dacă acestea au fost deja transmise către CAFR în cuprinsul raportului anual de activitate. CAFR informează auditorii financiari că nu a primit din partea ASPAAS nicio solicitare de informații care să cuprindă datele menționate în cadrul adresei 781/17.05.2018, prin urmare nu a fost în drept să furnizeze aceste informații ASPAAS.
 
CAFR este alături de membrii săi și este gata să îi sprijine cu toate informațiile necesare realizării unei bune comunicări cu ASPAAS.

Data publicarii: 11.06.2018