Program de pregatire profesionala continua 2018
Stimată doamnă/ Stimate domn,

Având in vedere numărul mare de întrebări primite de la membrii activi ai CAFR referitor la programul de pregătire profesionala, dorim sa facem următoarea precizare:
Ca urmare a intrării în vigoare a Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) nu mai este autoritatea competentă privind organizarea și monitorizarea programelor de pregătire profesională.
Astfel, potrivit art. 12 “Formarea continuă”, alin. (2) „ASPAAS organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari”. Conform celor menționate ASPAAS este autoritatea competentă pentru organizarea programelor de formare continuă.
În data de 20 decembrie 2017, CAFR a aprobat în ședința Consiliului Programul de pregătire profesională continuă pentru auditori și stagiari pentru anul 2018.
Programul a fost transmis spre avizare la ASPAAS, conform Deciziei CSIPPC nr. 28/2012, prin adresa înregistrată la CAFR cu nr. 251/.16.01.2018.
În data de 13.02.2018, ASPAAS a transmis o adresa prin care cerea clarificări cu privire la CV-urile persoanelor care urmau să elaboreze și să susțină temele din cadrul Programului de Pregătire Profesională 2018.
În data de 26.02.2018, CAFR a răspuns solicitării de clarificare, iar ulterior în data de 03.05.2018, CAFR a transmis o adresă de revenire la adresa inițială, din data de 16.01.2018.
În data de 15.05.2018 CAFR a primit răspuns din partea ASPAAS, prin care Camera era informată că Programul de formare continuă trebuie să fie coroborat cu normele ASPAAS care privesc Tematica și Programul de formare continuă.
Având in vedere ca pana in acest moment nu s-au primit din partea ASPAAS normele cu privire la Tematica si Programul de formare continua, CAFR nu poate da curs recomandărilor formulate prin adresa din data de 15.05.2018. Ca atare se așteaptă emiterea respectivelor norme de către ASPAAS pentru a putea derula activitățile delegate privind formarea continua a auditorilor conform recomandărilor ASPAAS.
Ne cerem scuze pentru inconvenientul creat de aceasta situație membrilor noștri si speram cu toții la o soluționare rapida din partea ASPAAS, care nu va afecta profesia noastră.