Delegarea de drept către CAFR a atribuțiilor prevăzute de L162/2017 a expirat
În data de 15 iulie 2017 a intrat în vigoare Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, publicată în MO nr. 548 din 12 iulie 2017 de transpunere a Directivei 2014/56/CE și Regulamentului european nr. 527/2014.

În conformitate cu prevederile ART. 95 „ (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi atribuțiile care pot fi delegate de către ASPAAS către CAFR conform prevederilor art. 52 sunt delegate de drept, sub supravegherea și controlul ASPAAS, pentru o perioadă de un an.  (…)  (3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), delegarea atribuțiilor încetează de drept și devin aplicabile prevederile art. 52. ”

Astfel începând cu data 15.07.2018 a expirat perioada de delegare de drept a atribuțiilor prevăzute de către Legea 162/2017.  Vă informăm așadar, stimați colegi, că începând de astăzi, 16 iulie 2018, CAFR nu mai poate îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 52. din L162/2017.
a) autorizarea ca auditori financiari a persoanelor fizice, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3);   
b) autorizarea ca firme de audit a entităților, potrivit prevederilor art. 3 alin. (5);   
c) înregistrarea firmelor de audit autorizate în alt stat membru, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) și (3);   
d) retragerea autorizării unui auditor financiar sau a unei firme de audit, potrivit prevederilor art. 3 alin. (6) și art. 6 alin. (4);   
e) organizarea examenului de competență profesională, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1);   
f) organizarea testului de verificare a cunoștințelor pentru accesul la stagiu, precum și verificarea desfășurării stagiului de pregătire practică, potrivit prevederilor art. 11;   
g) organizarea programelor de formare continuă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2);   
h) autorizarea auditorilor financiari care au fost autorizați în alt stat membru al Uniunii Europene/Spațiului Economic European, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1);   
i) înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 14 alin. (2), (5) și (7);   
j) actualizarea informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, potrivit prevederilor art. 17 alin. (2);  
k) traducerea și publicarea Codului etic, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2);   
l) traducerea și publicarea Standardelor internaționale de audit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (2);   
m) asigurarea respectării principiilor de etică profesională de către auditorii financiari și firmele de audit, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1);   
n) efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit, care efectuează audit statutar la alte entități decât cele de interes public.

În consecință, orice solicitare care se referă la atribuțiile prevăzute de art. 52 din L162/2017, va fi adresată către ASPAAS în calitatea sa de autoritate competentă.

Consiliul CAFR
16.07.2018