Clarificări cu privire la comunicatul emis de Consiliul CAFR în data de 16 iulie 2018
Dorim să reiterăm faptul că CAFR este alături de membrii și stagiarii săi în continuare și îi susține în activitatea lor de auditor financiar atât pe plan intern cât și internațional.

De asemenea, pentru evitarea oricăror neclarități, vă asigurăm că CAFR își desfășoară activitatea în mod normal conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările ulterioare:
Art.5.(6) Camera, în exercitarea atribuțiilor sale, desfășoară următoarele activități:
a) organizează și urmărește programul de formare continuă a membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);
b) controlează calitatea activității membrilor săi, pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e);
c) înaintează propuneri privind actualizarea legislației prin ASPAAS și Ministerul Finanțelor Publice, precum
și a normelor de audit financiar și audit intern, în concordanță cu prevederile legii și cu reglementările
instituțiilor profesionale europene și internaționale în domeniu;
d) poate radia sau retrage, la cerere, autorizarea de auditor financiar sau firmă de audit, după caz, în
condițiile legii;
e) poate aplica sancțiunile administrative prevăzute la art. 321 alin. (4);
f) poate propune sancționarea administrativă de retragere a autorizării unui auditor financiar sau firme de
audit, după caz, în condițiile legii;
g) asigură reprezentarea profesiei de auditor financiar din România la nivel internațional;
h) adoptă Codul etic și standardele internaționale de audit, revizuire, alte misiuni de asigurare și servicii
conexe, pentru alte misiuni decât cele de audit statutar;
i) emite, cu aprobarea ASPAAS, ghiduri și îndrumări în domeniul auditului statutar cu privire la standardele
internaționale de audit și în aplicarea Codului etic adoptat de ASPAAS;
j) orice alte activități necesare pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.
(7) Camera desfășoară și activități delegate de ASPAAS care privesc auditorii statutari, în condițiile legii.

Până la comunicarea deciziei ASPAAS cu privire la activitățile ce vor fi delegate, suntem în continuare la dispoziția membrilor noștri și acordăm asistență pentru soluționarea oricărei situații în relația acestora cu autoritatea de supraveghere.

Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. Astfel va continua programul de pregătire profesională în cadrul Academiei CAFR a cărei înființare a fost hotărâtă în Conferința CAFR din data de 21 aprilie 2018, controlul calității pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) -e) din OUG 75/1999 dar și orice altă activitate ce nu vizează delegarea atribuțiilor ce privesc competența ASPAAS.


Consiliul CAFR
18.07.2018