Reamintire termen observații proiecte de norme ASPAAS
Stimate doamne, stimați domni,

Dorim să vă reamintim faptul că așteptăm observațiile dumneavoastră cu privire la proiectele de norme publicate de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar(ASPAAS) pe site-ul său web(click aici) în cadrul rubricii Legislație, conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică:
  • Proiect de Norme privind stabilirea criteriilor de bună reputație;
  • Proiect de Norme privind organizarea și desfășurarea examenului de competență profesională;
  • Proiect de Norme privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari;
  • Proiect Norme privind autorizarea ca auditor financiar și firmă de audit în România, suspendarea exercitării activității, retragerea și redobândirea autorizării;
  • Proiect de Norme privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității la auditorii financiari și firmele de audit care desfășoară activități de audit statutar

Termenul în care vă solicităm respectuos să transmiteți atât către ASPAAS cât și către CAFR în format electronic, punctele dumneavoastră de vedere cu privire la aceste norme este 31 iulie 2018 ora 16.00. Camera va transmite către ASPAAS, de asemenea, sinteza acestora dar și un punct de vedere oficial al organizației.

Ne cerem scuze pentru faptul că nu vă putem pune la dispoziție un format editabil al acestor proiecte de norme care ar înlesni transmiterea observațiilor dumneavoastră. Proiectele de norme supuse atenției publice se află doar pe site-ul autorității de supraveghere în formatul considerat de către ei a fi util și necesar.

Vă mulțumim,

Echipa CAFR
30.07.2018