CAFR a emis noile norme privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar
CAFR a emis noile norme privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

Stimate doamne, stimați domni,
 
Vă informăm că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 656/27.VII.2018 Hotărârea nr. 60 din data de 19 iulie 2018 de aprobare a Normelor privind revizuirea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari. (link)
CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei.
Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. Așadar, aceste norme stabilesc condițiile și procedurile de efectuare a revizuirilor pentru asigurarea calității auditului financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități, de către Camera Auditorilor Financiari din România, reglementând organizarea și funcționarea sistemului de asigurare a calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari, membri ai CAFR.
Până la comunicarea deciziei ASPAAS cu privire la activitățile ce vor fi delegate, în interesul public, CAFR va continua programul de control al calității pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b) - e) din OUG 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Cu deosebită considerație,

Echipa CAFR
30.07.2018