CAFR a adoptat traducerea și revizuirea Standardului internațional de audit 250 (revizuit) și a NOCLAR, emise de IFAC, pentru misiunile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar
Stimate doamne, stimați domni,

Având în vedere prevederile art. 5 (6) lit. h) din Ordonanța de urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar cu modificările ulterioare, Consiliul Camerei a adoptat Hotărârea nr. 61/2018 privind adoptarea traducerii și revizuirii Standardului internațional de audit 250 (revizuit) - Luarea în considerare a legii și reglementărilor într-un audit al situațiilor financiare și a modificărilor aduse Codului etic - Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări (NOCLAR), emise de IFAC, pentru misiunile de audit, altele decât auditul statutar, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 693/08.08.2018.

Astfel, sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând de astăzi, 10.08.2018, vor fi disponibile gratuit, în limba română, cele două documente emise de IAASB și IESBA. Textele publicate în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC.

Una dintre trăsăturile cheie ale unui profesionist auditor este aderarea la un set riguros de principii etice. Etica în audit include atât respectarea strictă a principiilor, cât și evaluarea atentă a situațiilor unice în care este necesară o judecată profesională. Înțelegerea cadrelor etice de independență, integritate, confidențialitate și competență profesională poate orienta procesul decizional și poate contribui la păstrarea reputației domeniului. 

CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității  activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și  menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă și să adopte standardele internaționale pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.

Cu deosebită considerație,
Camera Auditorilor Financiari din România

10.08.2018