Comunicat privind reglementarea cotizațiilor și taxelor pentru stagiarii în activitatea de audit financiar
Precizări privind comunicatul publicat pe 25 august 2018 pe website-ul ASPAAS cu titlul: „Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care reglementează cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar”

Pentru a clarifica informaţia publicată de către ASPAAS în data de 25 august 2018 pe website-ul propriu sub titlul „Probleme referitoare la Hotărârea Consiliului CAFR nr. 70/2018 care reglementează cotizații și taxe pentru membrii Camerei Auditoriilor Financiari din România și pentru stagiarii în activitatea de audit financiar”, dorim să vă comunicăm temeiul legal conform căruia CAFR încasează taxe și cotizații de la stagiarii în activitatea de audit:

• OUG 75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată prin art. 86 din Legea nr. 162/2017, prevede la Capitolul IX^1 “Veniturile Camerei”, la art. 32^2 următoarele:
„Art. 32^Camera își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:
(…) b) „cotizații de la auditorii financiari stagiari
     c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale”.

• Regulamentul de organizare și funcționare a Camerei Auditorilor Financiari din România aprobat prin Hotărârea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018, prevede la art. 46 „Veniturile Camerei” alin. (1) următoarele:
„Art. 46 (1) Camera  își asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare și funcționare din următoarele surse:
b) „cotizații de la stagiarii în activitatea de audit financiar;
c) taxe în vederea desfășurării activității în conformitate cu prevederile legale aplicabile”.
Conform prevederilor legale invocate mai sus, CAFR a emis Hotărârea Consiliului nr. 70/2018 pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Camerei  Auditorilor Financiar din Romania nr. 35/2014 privind aprobarea cotizațiilor și taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoanelor fizice și juridice, si pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar, prin care au fost stabilite, printre altele și cuantumul taxelor și cotizațiilor pe care stagiarii trebuie sa le achite către CAFR.

Referitor la anul în curs, CAFR și-a îndeplinit toate obligațiile ce îi reveneau în perioada 01.01.2018-15.07.2018 prin delegarea de drept a atribuțiilor conform Legii nr. 162/2017. Astfel, în sprijinul stagiarilor în activitatea de audit financiar, Camera a efectuat următoarele activități:
- Informare atât la cerere cât și prin intermediul site-ului, al newsletter-ului lunar InfoAudit, al revistei profesionale Audit Financiar, al paginilor social media de Facebook și LinkedIn, privind reglementarea profesiei, noutățile naționale și internaționale în domeniu, traducere ultimelor studii și cercetări emise de organismele profesionale din care CAFR face parte etc.
- Gestionarea evidenței stagiarilor din anii I, II, III și cei care au încheiat perioada de stagiu și pot susține examenul de competență profesională.
- Finalizarea anilor de stagiu, verificarea activității îndrumătorilor de stagiu și a caietelor de stagiu.
De asemenea, începând cu luna octombrie 2018, CAFR va oferi acces tuturor stagiarilor pe platforma e-learning pentru vizionarea cursurilor nestructurate organizate de Cameră, cursuri profesionale, de competențe tehnice dar și de dezvoltare personală, de competențe interpersonale.

Drept urmare considerăm că ASPAAS a informat în mod neadecvat, prin  comunicatul său, atât stagiarii cât și opinia publică atât cu privire la temeiul legal care a stat la baza stabilirii de către CAFR a cotizațiilor dar și din punct de vedere moral, nesocotind sprijinului oferit de Camera stagiarilor în activitatea de audit financiar.

Se impune astfel, din punctul de vedere al organismului profesional, pentru o echitabilă informare a tuturor părților interesate, ca Autoritatea de supraveghere publică a activității de audit statutar, să efectueze verificarea cadrului legal al afirmațiilor susținute în spațiul public înaintea publicării acestora.

De asemenea, în folosul profesiei, în sensul principiului transparenței, al alin. (6) al art. 30 din Constituție care precizează faptul că „Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine” și pentru a pune bazele unei bune relații interinstituționale, considerăm necesară și ne-am dori să existe o comunicare prealabilă între cele două instituții (ASPAAS și CAFR) înaintea emiterii comunicatelor sau informărilor ce privesc activitatea CAFR, a membrilor CAFR și a viitorilor membri ai CAFR.

Camera Auditorilor Financiari din România,
12.09.2018