Comunicat cu privire la Cursurile de pregătire profesională organizate de CAFR in anul 2018
Stimați membri,
 
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), lit. (c) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind  activitatea  de  audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  Camera Auditorilor Financiari din Romania este autoritatea competentă pentru  organizarea și urmărirea programului de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari pentru activitățile de audit financiar, altele decât cele de audit statutar.

De asemenea, CAFR este din 2008 membra IFAC, iar Standardul Internațional de Educație (IES) 7 programul de conformitate al organismelor membre IFAC, impune un sistem de pregătire profesională și obligația continuă de pregătire profesională, în vederea unei dezvoltări și îmbunătățiri permanente a profesiei.

Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora.

Ca urmare a celor menționate, dorim să va informăm că începând cu luna Octombrie 2018 vor fi disponibile în sistem online pe platforma E-learning a CAFR, următoarele cursuri:

Cursuri structurate
• ISCQ 1 - Realizarea misiunii - maniera de control a calității in elaborarea dosarelor de audit - perspectiva DMCCP/CAFR
•    Noutăți și modificări ale Codului Etic - analiza modificărilor aduse de NOCLAR si ISA 250
• Audit intern - analiza riscului de control intern în abordarea misiunii de AI
• Audit intern - întocmirea unui raport de audit intern și maniera de comunicare
• Implicațiile ISA 450 în acceptarea și planificarea misiunii de audit financiar
• Nevoia documentației de audit probe relevante și suficiente in acceptarea și planificarea misiunilor de audit financiar - analiza ISA 550
• Servicii de non-audit conforme cu noile reglementari UE, respectiv ISRS 4400
• Facilități avansate de gestiune a datelor utilizând instrumente Excel
• Recunoașterea Instrumentelor Financiare - paralela între reglementările naționale și internaționale
• Active intangibile și fond comercial - prezentare, evaluare, recunoaștere comparativa RAS - IFRS

Cursuri nestructurate
• Eficiența comunicării în afaceri - informații generale
• Tehnici și strategii de comunicare în afaceri
• Guvernanță Corporativă și Rolul administratorilor
• Time Management – cât de eficient îți gestionezi resursele ?  
• Guvernanță Corporativă - Rolul Comitetul de Audit
• Norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne și Aspecte fiscale internaționale
• Rolul controlului intern, cadrul legal, metodologia si valorificarea rezultatelor de către auditori
• Managementul riscului în afaceri
• Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor. Identificarea riscurilor. Studiu de caz
• Implicații GDPR asupra auditului financiar - studiu de caz auditul secțiunii Salarizare
• Analiza bazelor de date - schimbarea abordării in audit
• Piața forței de munca in Romania are alta culoare!  

Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea dumneavoastră. În continuare, Camera rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră legate de subiecte pe care le considerați interesante și utile.

Vă vom ține la curent cu detaliile logistice legate de lectorii desemnați și înscrierea la curs.

Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. Conform Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) este autoritatea competentă care a elaborat norme de formare profesională continuă a auditorilor financiari, concretizate în Ordinul nr. 90/14.08.2018 publicat în Monitorul Oficial Nr. 752 din 31.08.2018

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
13/09/2018