Clarificări cu privire la încetarea posibilității echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar
CAFR vine în atenția celor interesați cu clarificări privind  posibilitatea echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pe baza protocoalelor încheiate de CAFR cu unele instituții de învățământ sau alte instituții/organisme profesionale din România.
Potrivit prevederilor legale existente până la intrarea în vigoare a Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative (Legea 162/2017), CAFR putea acorda excepții de la:
- vechimea de 4 ani în domeniul financiar-contabil, conform art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- testul de verificare a cunoștințelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu în activitatea de audit financiar, conform art. 9 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.
În contextul legal anterior menționat  CAFR a încheiat o serie de protocoale cu instituții de invatamant superior, cu CECCAR și Curtea de Conturi a României.
Primele protocoale au fost încheiate de către CAFR  în anul 2008 și începând cu anul menționat a fost echivalat testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar pentru absolvenții unor programe de master a căror programă corespundea tematicii testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar. În mod similar s-a procedat și cu auditorii din cadrul Curții de Conturi a României și cu absolvenții testului de acces la stagiu în profesia de expert contabil.  
Prin Legea 162/2017 a fost exclusă cerința de vechime de 4 ani în domeniul financiar-contabil și posibilitatea echivalării testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar, iar ca urmare echivalările de la testul menționat nu au mai avut o bază legală de acordare.
Exceptările de la testul de cunoștințe teoretice inclus în examenul de competență profesională  prevăzute în Legea nr. 162/2017 la art. 10 se referă doar la proba teoretică a examenului de competență profesională. Legea 162/2017 nu mai prevede exceptări/echivalări de la testul de acces la stagiu în activitatea de audit financiar.
În conformitate cu prevederile art. 90 alin. (2) și (3) din Legea nr. 162/2017 în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a  legii, se actualizează protocoalele sau acordurile încheiate de către CAFR cu alte entități și care privesc domenii în care ASPAAS este autoritate competentă, conform prezentei legii.” prin includerea ASPAAS ca parte a acestora, fie prin încheierea unor noi acorduri, după caz. Menționăm că în cele 12 luni stabilite de lege, nu au fost actualizate sau încheiate protocoalele sau acordurile încheiate de către CAFR cu alte entități.
Urmare a celor menționate și a efectului Legii nr. 162/2017, protocoalele încheiate de CAFR pentru echivalarea testului de acces la stagiu în activitatea de audit financiar nu mai sunt valabile începând cu data de 15.07.2018.

Camera Auditorilor Financiari din România

18.09.2018