Cursuri pregătire profesională continuă 2018
Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) are plăcerea de a vă informa că începând cu data de 15.10.2018 cursurile de pregătire profesională structurată si nestructurată aferente anului 2018 pentru auditorii financiari membri CAFR sunt disponibile în platforma de e-learning.

Camera are rolul de a facilita oportunitățile continue de dezvoltare profesională pentru membrii săi și menținerea competenței profesionale a acestora pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin.(3) lit. b - e) și art. 4 lit. a) - c) din OUG 75/1999.

Tematica cursurilor a fost aleasă conform solicitărilor primite din partea dumneavoastră. În continuare, Camera rămâne deschisă propunerilor dumneavoastră legate de subiecte pe care le considerați interesante și utile.

Prezența la curs se contorizează numai urmărind materiale video pentru fiecare curs în parte.
Descărcarea suporturilor de curs (Word, pdf, PowerPoint) nu se contorizează ca și prezență.

Cursurile nestructurate nu sunt obligatorii și aveți posibilitatea să le accesați doar daca doriți.

Atât cursurile structurate cât și cele nestructurate pot fi urmărite oricând până la sfârșitul anului.

Menționăm faptul că aceste cursuri reprezintă exclusiv pregătirea profesională aferentă activităților pentru care CAFR este competentă conform OUG 75/1999. Conform art. 12 din Legea 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, (1) auditorii financiari trebuie să participe la programe adecvate de formare continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel suficient de înalt, (2) Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) organizează programele de formare continuă pentru auditorii financiari.

Cu stimă,

Camera Auditorilor Financiari din România
22/10/2018