Achiziția Serviciului de audit intern pentru CAFR

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), persoană juridică autonomă care funcționează ca organizație profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, înființată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.75/1999, privind activitatea de audit financiar, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5, intenționează să achiziționeze serviciul de audit intern.

Achiziția acestui serviciu se va face prin încheierea unui contract de prestări servicii cu un furnizor de servicii profesionale de audit intern – auditor financiar sau firmă de audit.

Caietul de sarcini pentru aceste servicii îl regăsiți accesând link-ul (CLICK AICI).

Experiența în domeniu constituie un avantaj.

Toți auditorii interesați sunt invitați să trimită ofertele detaliate conform cu cerințele din caietul de sarcini până la data de 16 noiembrie 2018 ora 16:00, la una dintre următoarele adrese:

             E-mail: cafr@cafr.ro

             Adresă poștală: Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) București, str. Sirenelor nr.67-69, Sectorul 5.

Persoana desemnată din partea CAFR pentru comunicare:

             Nume: PRODAN RADU

             E-mail: radu.prodan@cafr.ro

             Telefon: +40 731 031 033


Publicat astazi: 7.11.2018