Viza anuală de exercitare a activităților de audit financiar, cu excepția celor de audit statutar și obligațiile pe care aceasta le incumbă

Potrivit Hotărârii nr. 99/2018, în vigoare de la 09 ianuarie 2019 (click aici), viza anuală este acordată pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, așa cum sunt reglementate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Conform acestei Hotărâri a Consiliului Camerei, publicată în Monitorul Oficial al României  Partea I, nr. 22 din data de 09 ianuarie 2019, pentru obținerea vizei anuale, auditorul financiar membru al Camerei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:


a) să aibă achitate la zi (de la momentul înscrierii în Cameră și până în prezent) cotizația fixă și variabilă, pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, conform normelor CAFR.(…) ( informare cotizații pe larg)


b) să aibă completat și transmis, la zi (de la momentul înscrierii în Cameră și până în prezent), raportul anual de activitate pentru activitatea desfășurată în calitate de persoană fizică, precum și pentru activitatea desfășurată de firma de audit, membră CAFR, în cadrul căreia auditorul financiar deține calitatea de asociat sau administrator, dacă este cazul, sau declarația anuală fără activitate, după caz;(…)


c) să îndeplinească cerințele de pregătire profesională pentru anul precedent, conform art. 5 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 75/1999 și normelor emise de CAFR;(…)


d) să facă dovada asigurării pentru risc profesional pentru activitatea desfășurată în calitate de auditor financiar persoană fizică, contractant principal sau subcontractant (care a desfășurat activități în calitate de auditor financiar, individual, în oricare dintre formele legale de exercitare a activității din punct de vedere economic) precum și pentru firma de audit la care auditorul este asociat/administrator..  (…)


Potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/1999, privind activitatea de audit financiar, astfel cum a fost modificată de Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative Camera este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează  desfășurarea activităților de audit financiar în România, altele decât auditul statutar. Având în vedere faptul că în conformitate cu prevederile legale, ASPAAS este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează  desfășurarea activității de audit statutar, iar CAFR este autoritatea competentă care reglementează și monitorizează  desfășurarea celelalte activități de audit financiar, organismul nostru profesional a elaborat o serie de norme și proceduri, în interesul desfășurării fără sincope a profesiei de auditor financiar și pentru a înlătura orice disfuncționalitate a exercitării acesteia, pentru activitățile de audit financiar, altele decât auditul statutar. Până în prezent nu au fost emise de către ASPAAS norme privind condițiile de acordare a vizei anuale pentru exercitarea activității de audit statutar. CAFR a inițiat o corespondență cu ASPAAS pe tema acordării vizei anuale prin adresa nr. 6396 din data de 11.12.2018 pentru a preîntâmpina aplicarea art. 44 alin (1) lit. c) din Legea 162/2017 ce prevede faptul că va constitui contravenție, printre altele, exercitarea activităţii de audit financiar fără viza anuală emisă de autoritatea competentă.


Vă aducem la cunoștință faptul că Raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit, membri ai CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea desfășurată în anul anterior.


De asemenea, dorim să vă informăm că începând cu 15 iulie 2018, declarația privind respectarea criteriilor de bună reputație se depune la ASPAAS în calitate de autoritate competentă, conform Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și firmelor de audit, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 89/2018. Declarațiile privind respectarea criteriilor de bună reputație primite de CAFR se vor înapoia auditorilor financiari, iar aceștia vor fi îndrumați să se adreseze ASPAAS pentru o competentă soluționare.

 

Dr. Ciprian Teodor Mihăilescu

Președinte