Noi documente IFAC, traduse de CAFR, la dispoziția membrilor
Având în vedere prevederile art. 86, alin. 1, 2, 5, 6 și 7 din Titlul III, Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit, al Legii 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, a adoptat integral STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE AUDIT 800, 805 ȘI 810 (REVIZUITE), emise de IFAC, aplicabile de către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru misiunile de audit, altele  decât cele de audit statutar.


Sub egida Camerei Auditorilor Financiari din România și în urma acordului de traducere semnat cu Federația Internațională a Contabililor(IFAC), începând de astăzi, 25.01.2019, vor fi disponibile gratuit, în limba română, o serie de documente emise de IFAC. Este vorba atât de Standardele 800, 805 și 810 cât și de documentele de îndrumare: ÎNTREBĂRI (Î) ȘI RĂSPUNSURI (R) DE  CLARIFICARE - Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări, Liber profesioniști contabili și ÎNTREBĂRI (Î) ȘI RĂSPUNSURI (R) DE  CLARIFICARE- Răspunsul la neconformitatea cu legi și reglementări, Profesioniști contabili angajați.


Textele publicate în spațiul privat al membrilor pe site-ul CAFR reprezintă traducerea fidelă în limba română a reglementărilor din limba engleză, nefiind aduse niciun fel de modificări (eliminări, adăugiri sau adaptări) materialelor publicate de către IFAC.


CAFR depune eforturi susținute în ceea ce privește îmbunătățirea calității activității desfășurate de auditorii financiari în Romania și menținerea unui înalt grad de profesionalism în cadrul serviciilor derulate de membrii Camerei și va continua să traducă cele mai importante documente internaționale pentru activitatea de audit financiar, altul decât cel statutar.Cu deosebită considerație,
Camera Auditorilor Financiari din România