Comunicat privind obligativitatea transmiterii la ASPAAS a Declarației anuale privind formarea profesională continuă

În atenția auditorilor financiari

În conformitate cu art. 12 alin.1 din Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, toți auditorii financiari au obligativitatea de a „participa la programe adecvate de formare continuă pentru a-și menține cunoștințele teoretice, competențele și valorile profesionale la un nivel suficient de înalt”. Organizarea acestor cursuri, în conformitate cu art. 12 alin.2 din Legea 162/2017 revine ASPAAS, iar neîndeplinirea prevederilor sus menționate sunt considerate abateri administrative și se sancționează conform prevederilor art. 40 alin. (4) din Legea 162/2017.

În conformitate cu Ordinul ASPAAS nr. 90/14.08.2019 privind aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor:
    - Auditorii financiari sunt obligați să efectueze un număr de 40 de ore de formare profesională continuă (FPC) din care 20 de ore de formare  profesională continuă structurată (FPCS), anual. Numărul de ore FPCS poate varia în cadrul perioadei de referință, în funcție de necesitățile de formare generate de activitatea auditorului financiar care are obligația efectuării unui minim de 20 de ore FPC anual, din care 10 ore FPCS.
    - Auditorii financiari au obligația de a transmite anual către ASPAAS, pana la data de 31 ianuarie, pentru activitățile de FPCS recunoscute, documente justificative din care să reiasă activitățile de formare profesională structurată efectuate, durata, conținutul, organizatorul, precum și certificatul de participare pentru cele 60 de ore FPCS necesare pe perioada de referință de trei ani, în cazul auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori activi, respectiv pentru 30 de ore FPCS necesare pe perioada de referință de trei ani, în cazul auditorilor financiari înregistrați în Registrul public electronic ca auditori nonactivi. Perioada de referință de trei ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Dovada formării profesionale se face prin declarația (clik aici)completată de către auditorii financiari care trebuie însoțită de documente justificative care să ateste îndeplinirea cerințelor de FPCS atât în anul precedent, cât și pentru perioada de referință de trei ani anteriori celui depunerii cererii.

Conform art. 12 alin.(2) din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 90/2018 privind aprobarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (4) și (7), obligațiile minime de formare profesională în ceea ce privește componenta FPCS nu se aplică pentru anul 2018. Prima perioadă de referință de trei ani, pentru auditorii financiari înregistrați în Registrul public electronic la data intrării în vigoare a prezentelor norme, începe de la 1 ianuarie 2019 și se va încheia la 31 decembrie 2021.

Pentru declarațiile depuse în anii 2019, 2020 și 2021 nu se completează și perioada de referință de trei ani, primul an în care aceasta se va completa fiind 2022.

Orice lămurire suplimentară o puteți adresa ASPAAS.


Echipa CAFR