Data limita pentru depunerea raportului de activitate/declaratiei fara activitate = 15 februarie 2019
Stimati auditori,

Dorim să vă informăm că potrivit art. 30 alin. (5) din Regulamentul de organizare și funcționare a CAFR aprobat prin Hotărârea Conferinței CAFR nr. 02/2018 și art. 4 alin. (1) din Hotărârea nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfășurarea activităților de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019 data limită pentru depunerea raportului anual de activitate sau a declarației anuale fără activitate s-a modificat.
Astfel, raportul anual de activitate sau declarația anuală fără activitate, după caz, se completează și se transmite Camerei doar de către auditorii financiari activi și firmele de audit, membri ai CAFR, până la data de 15 februarie a fiecărui an, pentru activitatea desfășurată în anul anterior.
Pentru informații suplimentare  vă rugăm să vă adresați Compartimentului servicii și asistență membri la telefon: 031 433 59 46 sau prin email la adresa: servicii.membri@cafr.ro.

Cu stima,
p. Secretar general,
Adrian Popescu