Dezbatere cu privire la Proiectului Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate
În atenția membrilor Camerei Auditorilor Financiari din România (”Camera”)

  • Pentru a preîntâmpina acumularea de datorii ale membrilor CAFR care înregistrează restanțe de la plata cotizațiilor către Cameră, precum și pentru a sprijini membrii în depășirea dificultăților generate de lipsa temporară a disponibilităților bănești,
  • Pentru a veni în sprijinul membrilor care iși achită cotizațiile la termen prin acordarea unor reduceri atunci când achită integral cotizațiile la termenele stabilite prin reglementările CAFR

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul Camerei a fost elaborat un proiect al Normelor privind sancțiunile aplicate auditorilor financiari și firmelor de audit în situaţia neachitării cotizaţiilor datorate, pe care îl supunem dezbaterilor membrilor Camerei.

Auditorii financiari și reprezentanții firmelor de audit, în calitate de membri ai Camerei, sunt invitați să consulte proiectul normelor accesând următorul link: (click aici)  și să transmită propunerile și observațiile, începând cu data de 29 Mai 2019 până la data de 14 Iunie 2019, pe adresa etica@cafr.ro .

Pentru mai multe informații membrii Camerei ne pot contacta la numerele de telefon afișate pe site interior 923, persoana desemnată să furnizeze informații fiind Daniela Stefanuț.


Mulțumim tuturor membrilor Camerei, în așteptarea punctelor de vedere.
Echipa CAFR