Semnarea unor protocoale de colaborare pentru promovarea profesiei prin valorificarea cercetărilor ştiinţifice în domeniu

În scopul asigurării unui înalt nivel calitativ al desfăşurării misiunilor de audit financiar, Camera Auditorilor Financiari din România este direct interesată în punerea la dispoziţia membrilor săi şi, deopotrivă, a publicului larg a celor mai noi informaţii, studii, metode şi tehnici de lucru în profesia contabilă şi de audit, relevate de practica şi cercetarea ştiinţifică în domeniu. Un mijloc important pentru realizarea acestui obiectiv îl reprezintă editarea revistei „Audit Financiar”, în care sunt publicate preponderent studii ştiinţifice realizate de cercetători din ţară şi din străinătate, pe teme de audit şi contabilitate, dar şi din domenii conexe, cum sunt informatica de gestiune şi de audit, guvernanţa corporativă, analiză financiară, drept economic etc.

Răspunzând interesului reciproc al editorului şi al centrelor universitare de cercetări ştiinţifice în domeniul profesiei contabile şi de audit Camera Auditorilor Financiari din România a perfectat în ultimul timp cinci protocoale de colaborare pentru promovarea profesiei prin valorificarea cercetărilor ştiinţifice în acest domeniu:

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii din Craiova

Academia de Studii Economice, Bucureşti

Textul integral al comunicatului îl găsiţi aici.