Prezentare
Reprezentanța Regională Timișoara a Camerei Auditorilor Financiari din România deschisă în scopul sprijinirii membrilor din aria de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) asigură creșterea operativității în teritoriu a activităților CAFR.

Obiective:
Asigură activitățile de desfășurare a serviciilor pentru membri la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activități de înscriere, evidență, retragere și suspendare a membrilor CAFR - persoane fizice și juridice din regiunea de dezvoltare (preluarea dosarelor de înscriere, a rapoartelor și declarațiilor specifice, acordare vize, eliberare adeverințe, etc.);
•    Activităţi în vederea înscrierii în Lista persoanelor fizice și juridice care pot audita fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori (preluarea dosarelor).
Asigură activitățile de admitere, de îndeplinire a obligațiilor anuale, pregătire continuă a stagiarilor  la nivelul regiunii de dezvoltare:
•    Activităţi în vederea organizării testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu (preluarea dosarelor de înscriere la examen);
•    Activităţi în vederea înscrierii la stagiu conform protocoalelor existente (preluarea dosarelor de echivalare);
•    Monitorizarea perioadei de stagiu (finalizarea anilor de stagiu) și a  perioadei legale de stagiu;
•    Examenul de competenţă profesională pentru atribuirea calităţii de auditor financiar (preluarea dosarelor de înscriere la examen);
Asigură activitățile de  pregătire continuă a membrilor și stagiarilor din regiunea de dezvoltare
•    Organizează cursurile de formare profesională structurate și nestructurate din zona de dezvoltare;
Alte activități
•    Încasarea taxelor și cotizațiilor fixe/variabile;
•    Activităţi de informare şi oferire de suport tehnic pentru membrii Camerei;
•    Activităţi de informare a persoanelor din afara Camerei;
•    Organizare de seminarii, întruniri sau alte activităţi cu caracter festiv destinate membrilor Camerei;
•    Întâlniri consultative cu membrii și reprezentanții mediului de afaceri din regiune;
•    Promovarea publicațiilor existente: Revista Audit Financiar, Revista Practici de Audit, etc.;
•    Alte atribuții stabilite de conducerea Camerei.