Prezentare compartiment IT

Compartimentul IT, are in principal urmatoarele atributii:

  • Asigură mentenanța din punct de vedere tehnic a sistemului informatic al Camerei;
  • Verifică periodic starea dotărilor logistice ale Camerei (calculatoare, imprimante, scanere, etc);
  • Administrează baza de date și website-ul Camerei;
  • Oferă suport tuturor departamentelor din aparatul executiv;
  • Ține legătura cu furnizorii externi de servicii IT;
  • Propune măsuri de îmbunătățire a infrastructurii IT;
  • Îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite de Directorul Executiv, în condițiile legii;