Prezentare

Departamentul de servicii pentru membri are, în principal, următoarele atribuţii:

·    întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului auditorilor financiari;

·    asigurarea asistenţei profesionale pentru membrii Camerei;

·    aplicarea reglementărilor privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Camerei;

·    alte atribuţii stabilite de Biroul Permanent.