Prezentare

Departamentul economico financiar are, în principal, următoarele atribuţii:

·    întocmirea documentelor justificative privind operaţiunile patrimoniale;

·    organizarea şi ţinerea corectă şi la zi a contabilităţii;

·    organizarea şi coordonarea inventarierii patrimoniului, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

·    respectarea regulilor de întocmire a bilanţului contabil şi a termenelor de depunere la organele în drept;

·    păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare anuale;

·    evidenţierea corectă şi reală a veniturilor prin urmărirea încasării taxelor şi cotizaţiilor stabilite prin hotărârile Camerei;

·    evidenţierea corectă şi reală a cheltuielilor, în limita bugetului anual aprobat de Conferinţa Ordinară Anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România;

·    întocmirea Bugetului de Venituri - Cheltuieli, precum şi organizarea şi urmărirea execuţiei bugetare;

·    asigurarea serviciilor administrative şi de supraveghere a patrimoniului Camerei;

·    alte atribuţii stabilite de Biroul Permanent.