Compartimentul de admitere, pregătire continuă și stagiari
Compartimentul de admitere, pregătire continuă și stagiari are, în principal, următoarele atribuții:
  • elaborează Programul anual de pregătire profesională, pe care îl prezintă spre aprobare Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR);
  • propune  spre aprobare Consiliului Camerei o listă cu lectorii care pot elabora suportul de curs și  o  listă  cu  lectorii  care  pot  susține  cursurile  de  pregătire profesională, ținând cont de perioadele și numărul de centre stabilite prin Programul anual de pregătire profesională, aprobat de Consiliul Camerei;
  • organizează cursurile de pregătire profesionala în sistem clasic (cursuri „la sală”) și în sistem on-line („cursuri in platforma de e-learning CAFR”);
  • oferă asistență membrilor CAFR în activitățile acestora în platforma de e-learning CAFR (înscriere cursuri structurate și nestructurate, vizualizare materiale audio-video și documente din suporturile de curs);
  • înregistrează și monitorizează îndeplinirea Programului  de  pregătire  profesională  a auditorilor financiari membri CAFR;
  • asigură conformitatea cu normele Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) și cu alte norme internaționale în materie de învățământ.