Membrii CAFR au ales o nouă conducere

În data de 23 septembrie 2017, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul căreia au avut loc alegerile pentru noul Consiliu al CAFR, precum şi pentru membrii Comisiei de Auditori Statuari a Camerei, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al CAFR, aprobat prin HG nr. 433/2011.

Astfel în urma numărării şi validării voturilor exprimate democratic de către cei 828 de participanţi cu drept de vot la Conferinţă, au fost aleşi, pentru un mandat de 3 ani, următorii membri ai Consiliului Camerei:

1.      Ciprian Teodor Mihăilescu

2.      Laura Sprianu

3.      Gheorghe Ialomiţianu

4.      Adriana Simona Lobdă

5.      Florentina Şuşnea

6.      Mirela Păunescu

7.      Gabriel Radu

8.      Gheorghe Rusu

9.      Roxana Monica Ştefan

10.  Ioan Grigoriu

11.  Ion Năstasă

Ca urmare a deciziilor de renunţare la mandate ale dlui. Gabriel Radu şi dnei. Mirela Păunescu, locurile rămase vacante în Consiliu au fost ocupate de următorii doi cel mai bine clasați candidaţi votaţi de Conferinţă, respectiv Mihaela Raluca Toma şi Mircea Cornel Mureşan.

In conformitate cu prevederile art. 19, alin. (1) si (2) din Regulamentul de Organizare si Funcționare al CAFR, în prima şedinţă a forului de conducere din data de 27 septembrie 2017 au fost aleși membrii Biroului Permanent al Consiliului CAFR, componenta Consiliului CAFR fiind următoarea:

1.      Ciprian Teodor Mihăilescu – preşedinte al Consiliului CAFR

2.      Gheorghe Ialomiţianu – prim-vicepreşedinte al Consiliului CAFR

3.      Laura Sprianu – vicepreşedinte al Consiliului CAFR

4.      Florentina Şuşnea – vicepreşedinte al Consiliului CAFR

5.      Ioan Grigoriu – vicepreşedinte al Consiliului CAFR

6.      Adriana Simona Lobdă – membru al Consiliului CAFR

7.      Roxana Monica Ştefan - membru al Consiliului CAFR

8.      Gheorghe Rusu - membru al Consiliului CAFR

9.      Ion Năstasă - membru al Consiliului CAFR

10.  Mihaela Raluca Toma - membru al Consiliului CAFR

11.  Mircea Cornel Mureşan - membru al Consiliului CAFR

 

           Comisia de Auditori Statutari a CAFR este formată din următorii auditori votați de Conferinţă:

1.      Ana Dincă

2.      Petre Mihail Cernat

3.      Vasile Popa

Clasamentul integral al candidaţilor pentru Consiliu şi pentru Comisia de Auditori Statutari dar și procedura complet transparentă a alegerilor pot fi regăsite aici.

Obiectivele noii conduceri au în prim plan dezvoltarea pieței de audit, adaptarea la noul context legislativ, susținerea permanentă a activității profesionale a membrilor organizației prin oferirea de noi servicii pentru aceștia, îndeplinirea și creșterea standardelor de performanță, îmbunătățirea permanentă a actului de pregătire profesională și menținerea calității activității de audit financiar coroborate cu continuarea consolidării relațiilor cu organismele profesionale internaționale și bineînțeles cu Autoritatea de supraveghere și instituțiile statului.