Întâlnire de lucru cu Ministrul Fondurilor Europene
În data de 1 Noiembrie 2017 a avut loc o întâlnire de lucru a unei delegații a Camerei Auditorilor Financiari din România cu dl. Marius Nica, Ministrul Fondurilor Europene. Din partea CAFR au participat dr. Ciprian Teodor Mihăilescu, Președinte și conf. univ. dr. Gheorghe Ialomițianu, Prim-vicepreședinte al Consiliului.
În prim planul discuțiilor au stat preocupările cu privire la sprijinul pe care auditorii financiari îl pot aduce corectitudinii informațiilor financiare prin verificarea existenței, exactității și realității cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene, cooperarea instituțională și promovarea intereselor membrilor Camerei.
Vizita se înscrie în trendul ascendent al relațiilor bilaterale cu instituțiile partenere ale CAFR.