Propunerile și observațiile CAFR cu privire la Proiectele de Norme elaborate de ASPAAS
Stimate doamne, stimați domni,

Vă informăm că CAFR a transmis Autorității pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar(ASPAAS) observații privind proiectele de norme ce vizează activitatea de audit financiar statutar, în vederea respectării legislației în vigoare și bineînțeles susținerea interesului membrilor săi, după cum urmează:
Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, opiniile exprimate de cetățeni sau organizații în timpul consultărilor publice au valoare de recomandare, decizia rămânând la latitudinea autorității publice.

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că în data de 31 iulie, Consiliul CAFR a transmis, atât către Președintele ASPAAS, cât și către membrii Consiliului Superior al ASPAAS o invitație la o întâlnire în cadrul căreia să fie dezbătute problemele cu care se confruntă auditorii financiari și firmele de audit având în vedere interesul ambelor instituții pentru servirea interesului public prin toate mijloacele, inclusiv susținerea și promovarea profesiei de auditor financiar. Consiliul Camerei a inițiat acest demers pentru crearea unui cadru legal coerent pentru activitatea membrilor săi și și-a exprimat disponibilitatea de a organiza întrevederea la sediul CAFR în perioada următoare sau la începutul lunii septembrie, în funcție de disponibilitatea Președintelui ASPAAS.

Conform răspunsului prezentat integral în continuare, ASPAAS nu poate da curs acestei întâlniri:
„Stimate domnule presedinte,
Va asiguram ca ASPAAS depune toate diligentele pentru promovarea profesiei de auditor financiar in interes public. In consecinta, orice sugestie in acest sens va fi analizata si promovata de catre ASPAAS.
Astfel, puteti transmite catre ASPAAS aspectele pe care le-ati identificat in interes public care au legatura cu profesia de auditor financiar. Totodata am aprecia daca in viitor veti avea in vedere respectarea prevederilor legii 162/2017 in ceea ce priveste reprezentarea institutionala a ASPAAS si ierarhia decizionala, evitand situatii in care o structura interna ASPAAS care in conformitate cu prevederile art. 78 sprijina presedintele ASPAAS in exercitarea atributiilor prevazute de lege, sa fie invitata fara un acord prealabil al presedintelui ASPAAS care in conformitate cu art. 77 asigura conducerea institutiei si o reprezinta in raporturile cu tertii.
Totodata tinem sa precizam ca ASPAAS nu a pus la dispozitia CAFR adresele de email ale membrilor Consiliului superior ASPAAS si in consecinta nu-si asuma nicio responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestor adrese de email in scopul comunicarii de catre CAFR a documentului Nr. 4268/ 31 iulie 2018, responsabilitatea revenind in exclusivitate CAFR. Reprezentantul dvs in cadrul Consiliului Superior ASPAAS avea posibilitatea informarii atat a presedintelui ASPAAS cat si a colegilor din Consiliul Superior despre aspectele pe care doriti sa le aduceti in discutie.
Intrucat ASPAAS in aceasta perioada este in proces de reorganizare si de finalizare a analizei modului in care CAFR si-a indeplinit obligatiile in perioada in care a avut prin efectul legii activitatile delegate, va vom comunica in timp util o solicitare de intrevedere pentru a stabili coordonatele colaborarii institutionale viitoare dintre ASPAAS si CAFR.
Avand in vedere cele prezentate anterior, va comunicam ca nu putem da curs solicitarii dumneavoastra de intalnire in perioada 6-7 august, insa in interesul profesiei si in interes public suntem receptivi la orice propuneri pe care le vom primi de la dumneavoastra pana la stabilirea
intalnirii institutionale. De altfel, ASPAAS a adoptat si implementat un dialog constructiv permanent cu membrii profesiei care a condus la primirea de sugestii si recomandari, contribuind astfel la dezvoltarea
profesiei in interes public.
Cu stima,
Presedinte ASPAAS”


Dorim să vă asigurăm că vom continua să depunem toate eforturile pentru crearea și întreținerea unui dialog instituțional deschis și constructiv, să ne aducem aportul la crearea bazei de reglementare pe care membrii CAFR să își continue și să își dezvolte activitatea.

Echipa CAFR
02.08.2018