Informare privind publicarea unor norme de către ASPAAS
Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721/21.08.2018, 733/24.08.2018 și 734/24.08.2018 Ordinele nr. 87,  88 și 89 de aprobare a:
- Normelor privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării
- Normelor privind suspendarea exercitării activității auditorilor financiari și firmelor de audit;
- Normelor privind buna reputație a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari și a firmelor de audit.
Apreciem faptul că ASPAAS a ținut cont și a implementat o parte din amendamentele transmise de către CAFR la proiectele de norme publicate în scopul transparenței decizionale, ceea ce reprezintă dovada unei relații instituționale funcționale. 

Camera Auditorilor Financiari din România
28.08.2018