Informare privind emiterea Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 105/11.09.2018
Stimată doamnă/Stimate domn,

Vă informăm că Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS) a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801/19.09.2018, Ordinul Președintelui nr. 105/11.09.2018 pentru aprobarea Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit („Normele privind înregistrarea”).

Potrivit Ordinului sus invocat, dvs. aveți obligația să depuneți la ASPAAS Declarația privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Normelor privind înregistrarea.

Totodată, în cazul în care doriți să transmiteți declarația în format electronic, vă atragem atenția că în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din normele menționate, trebuie să utilizați semnătura electronică.

Pentru a vizualiza Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 105/11.09.2018, vă rugăm să accesați următorul link: http://aspaas.gov.ro/wp-content/uploads/2018/09/ordin-nr.-105-.pdf.


Cu stimă,
Camera Auditorilor Financiari din România