Clarificări privind prevederile Ordinului Președintelui ASPAAS nr. 105/11.09.2018
Având în vedere numeroasele întrebări cu privire la aplicarea prevederilor Normelor privind înregistrarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, aprobate prin Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 105/11.09.2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 801/19.09.2018 („Normele privind înregistrarea”), venim în sprijinul dvs. cu clarificări în ceea ce privește obligațiile auditorilor financiari ce decurg din actul normativ invocat:

1.Dorim să vă informăm că în Registrul public electronic, întocmit conform art. 14-17 din Legea 162/2017, sunt înregistrați toți auditorii financiari persoane fizice și juridice, autorizați de către CAFR sau ASPAAS până în prezent. Ordinul ASPAAS sus menționat incumbă tuturor auditorilor financiari obligația de a transmite Declarația privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi – Anexa 4 la Norme în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Normelor privind înregistrarea. Normele au intrat în vigoare în data de 19.09.2018.

Declarația se depune, în original, personal ori prin împuternicit, poate fi transmisă prin poștă cu confirmare de primire sau poate fi transmisă electronic folosind semnătura electronică.

2.În cazul în care apar modificări ale informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, auditorii financiari și firmele de audit au obligația de a anunța autoritatea de supraveghere prin completarea Anexei 3 – Notificare pentru actualizarea datelor, conform art. 11 din Normele privind înregistrarea. Notificarea va fi însoțită de documente justificative(de exemplu: în cazul în care s-a modificat numele de familie, auditorul trebuie să depună împreună cu notificarea și certificatul de căsătorie). Urmare acestei prevederi, vă rugăm să verificați dacă după data de 15.07.2018 au intervenit modificări ale informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, și în caz afirmativ, vă rugăm, să dați curs solicitării ASPAAS.

Reiterăm faptul că, în cazul în care nu au intervenit modificări ale informațiilor cuprinse în Registrul public electronic, singura obligație pe care o aveți față de ASPAAS ce rezultă din Ordinul Președintelui ASPAAS nr. 105/11.09.2018 este depunerea în termen de 30 de zile a Declarației privind încadrarea în categoria auditorilor financiari activi sau nonactivi.

Pentru formulare, vă rugăm să accesați site-ul ASPAAS, la următorul link:
http://aspaas.gov.ro/registrul-public-electronic/formulare-utile/

Camera Auditorilor Financiari din România
02.10.2018