Propunerile și observațiile CAFR cu privire la Proiectul de Norme privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar
Stimate doamne/stimați domni,

Vă informăm că Organismul nostru profesional fiind preocupat ca membrii săi, auditori financiari și firme de audit, să-și desfășoare activitățile, în baza unor reglementări, norme și proceduri care să conțină prevederi clare, complete, transparente și lămuritoare, a formulat o serie de propuneri la normele elaborate de ASPAAS, aflate în proces de consultare publică.
În vederea respectării legislației în vigoare și bineînțeles susținerea interesului membrilor săi, CAFR a transmis către ASPAAS Propuneri la Proiectul de Norme privind instruirea teoretică și stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar (Click aici).

Conform Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, opiniile exprimate de cetățeni sau organizații în timpul consultărilor publice au valoare de recomandare, decizia rămânând la latitudinea autorității publice.

Dorim să vă asigurăm că vom continua să depunem toate eforturile pentru crearea și întreținerea unui dialog instituțional deschis și constructiv, să ne aducem aportul la crearea bazei de reglementare pe care membrii CAFR să își continue și să își dezvolte activitatea.

Vă rămânem la dispoziție,

Camera Auditorilor Financiari din România
11.10.2018