Anunt referitor la depunerea candidaturilor pentru COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA
Anunt referitor la depunerea candidaturilor pentru
COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA


Prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr.  07 din 22 FEBRUARIE  2019, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 168 din 1 MARTIE 2019, s-a stabilit ziua pentru întrunirea Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România pentru data de 13 APRILIE 2019.
În cadrul Conferinței anuale din data de 13 APRILIE 2019 vor avea loc alegeri pentru membrii:

I.    Comisiei de disciplină

Depunerea candidaturilor se va face în perioada 4 MARTIE -22 MARTIE 2019.

I.    Orice membru al Camerei, persoană fizică, poate fi ales în Comisia de disciplină dacă îndeplinește cumulativ următoarele condiţii:
a) are capacitate deplină de exercițiu;
b) îndeplinește condițiile de bună reputație stabilite prin reglementările legale aplicabile;
c) îndeplinește cerințele de pregătire profesională în conformitate cu prevederile legale aplicabile, și a achitat Camerei cotizațiile fixe și/sau variabile de la dobândirea calității de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii;
d) nu a fost sancționată disciplinar de Cameră sau de Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS), după caz, în ultimii cinci ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă;
e) nu este ales sau nu deține o funcție  de conducere sau de execuție în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS; 
f) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră.

Candidații vor depune la sediul CAFR din Str. Sirenelor 67-69, sector 5 București, un dosar care să cuprindă:
- cererea de candidatură (descarcă aici);
- copia actului de identitate (C.I. sau B.I.);
- copia carnetului de membru vizat la zi;
- declarație pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de eligibilitate (descarcă aici).

În cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România pentru data de 13 aprilie 2019 vor fi aleși membrii Comisiei de displină, care este formată din trei membri titulari și doi membri supleanți.

Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Comisia de disciplină (descarcă aici)

Calendar de depunere a candidaturilor (descarcă aici).