Lista candidaturi validate pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a CAFR

Proves-verbal rezultatele alegerilor pentru COMISIA DE DISCIPLINĂ din cadrul CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA (Click aici)


În atenția auditorilor financiari cu drept de vot în cadrul Conferinței Camerei Auditorilor Financiari din România

 

În urma depunerii candidaturilor pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină a Camerei, Comisia de validare a candidaturilor, întrunită în ședință, astăzi, 26 martie 2019, a validat dosarele următorilor candidați, întocmind în acest sens Procesul verbal nr.1350/26.03.2019 (click aici).

 

Astfel, vă aducem la cunoștință Lista dosarelor de candidatură pentru alegerea membrilor Comisiei de disciplină validate:
 

Nr. crt.

Nume, prenume

CV profesional

1.

CONSTANTIN AURELIAN

click aici

2.

GRECEA ANNEE MARIE

click aici

3.

GROZA ALEXANDRU

click aici

4.

HURĂ MIHAI

click aici

5.

IVORSCHI ILIE

click aici

6.

MANOLE ION

click aici

7.

NAZARIE IOSIF

click aici

8.

POPESCU GHEORGHE

click aici

9.

TEAHA CORNELIU TEOFIL

click aici

10.

VASILE CONSTANȚA CARMEN

click aici

11.

ZGREABĂN ALIN MIHAIL

click aici